هیتاچی می گوید جرم را پیش از آنکه اتفاق بیفتد، پیش بینی می کند.

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
این سیستم که تجزیه و تحلیل تجسم پیش بینی جرم هیتاچی نامیده می شود، داده های زیادی را از نقشه های حمل و نقل عمومی، گفتگوهای رسانه های اجتماعی، گزارش های هواشناسی و غیره، جمع آوری می کند و سپس با استفاده از یادگیری ماشین سعی در یافتن الگوهایی دارد که انسانها نمی توانند آنها را پیدا کنند.

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید