اینترنت مشکل ساز می شود.

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
چه می شد اگر به جای برگذاری مسابقات جام جهانی هر چهار سال یک بار، سازمان فیفا شبکه اینترنت را مدیریت می کرد؟ جدا از دستگیری ها و اتهامات رشوه تا حدی این شرکت شبیه به شرکت اینترنتی نام ها و ارغام اختصاصی (Icann) که یک شرکت خصوصی مسئول نظارت بر اینترنت است می باشد. مشکل فیفا اینجاست که وقتی اشکالی پیش می آید، هیچ کس قدرت دخالت ندارد.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید