امشب گوگل در آلفابت ادغام خواهد شد

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
این تغییر چگونه اتفاق خواهد افتاد؟ از دید یک کاربر پایانی، این تغییر بسیار کوچک خواهد بود: شما همچنان می توانید از سرویس های گوگلی که می شناسید و دوست دارید استفاده کنید؛ ولی تغییرات بزرگی در ساختار و پروژه ها و ابتکارات بی شمار گوگل پیش خواهد آمد که بیش از همه چیز تاثیرات درونی در پی خواهد داشت.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید