ربات های انسان نما: نسل بعدی گوشی های هوشمند

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
این ایده، می خواهد گوشی تلفن را به وسیله ای شخصی تر تبدیل کند مانند Siri در یک فرم فیزیکی. سازندگان این گوشی رباتی، آن را اینگونه توضیح داده اند: "یک گوشی در قالب انسانی، یک گوشی که شما احساس می کنید در حال صحبت با ربات هستید، یک گوشی که می خواهد شما را بشناسد."

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید