استفاده از شبکه عصبی عمیق برای انتخاب تامب نیل های بهتر ویدئو در یوتیوب

   
نام نویسنده:
 پنجشنبه 16 مهر 94 ساعت: 21:43:55

زمانی که یک ویدئو را در یوتیوب بارگذاری می کنید، این سایت هر فریم را به صورت تکی پردازش می کند و از طریق یک الگوریتم تعدادی از بهترین ها را برای تامب نیل ویدئو انتخاب می کند. شما از بین این عکس ها، می توانید یکی را انتخاب کنید و یا خودتان عکسی را بارگذاری کنید و یا اگر هیچ عکسی را انتخاب نکرده باشید، خود سایت فریمی را برای تامب نیل شما در نظر می گیرد.
اکنون با استفاده از شبکه های عصبی، این الگوریتم فریمی را که قوی تر از همه است، انتخاب می کند.
برای آموزش به این الگوریتم جدید، گوگل برخی "نمونه های مثبت" مانند عکسهایی که از قبل توسط ایجادکنندگان ساخته شده یا فریم هایی با وضوح بیشتر) و برخی "نمونه های منفی" (که به صورت تصادفی انتخاب شده است) را به الگوریتم می دهد.

Nikkhah109


الگوریتم جدید فریم های ویدئوی شما را با این نمونه ها مقایسه می کند و از طریق یک الگوریتم عصبی دقیق، برای پیدا کردن بهترین فریم تصمیم گیری می کند. این مدل کیفیت بصری مسئله ای را حل می کند که گوگل آن را دسته بندی باینری می نامد. با توجه به هر فریم آپدیت شده شما در یوتیوب، الگوریتم تصمیم می گیرد که آیا این فریم کیفیت بالاتری دارد یا نه.
گوگل گفته است که فریم های خوب در یوتیوب، معمولا فریم های بهتر، با تمرکز بیشتر و جسم موجود در وسط صحنه می باشند و فریم هایی که توسط الگوریتم DNN تولید می شوند تا 65 درصد توسط انسان انتخاب می شوند. در تصویر برخی فریم های نمونه را مشاهده می کنید. Low quality فریم های بدست آمده از الگوریتم قبلی و high quality فریم های بدست آمده از الگوریتم جدید هستند.

Nikkhah110


گوگل گفته است که انتخاب کننده فریم جدید با الگوریتم جدید به تازگی عرضه شده و شما می توانید در سایت یوتیوب از آن استفاده کنید.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید