دستورات تکمیلی گیت هاب (جلسه چهارم)

   
نام نویسنده:
 جمعه 24 مهر 94 ساعت: 10:40:32

در سه جلسه گذشته، در مورد مفاهیم اساسی گیت هاب، ثبت نام در سایت گیت هاب و ایجاد مخزن های محلی برای کد، صحبت کردیم. امروز دستورات تکمیلی برای استفاده از پروژه های گیت هاب و تغییر و ثبت آنها را توضیح خواهیم داد.

حال که مخزنی برای کد ایجاد کردیم، می خواهیم اولین قسمت از پروژه خود را بر روی این مخزن ثبت یا Commit کنیم. در جلسه سوم، مخزنی با نام MyProject ایجاد کردیم که مانند شکل زیر در خط فرمان، این مخزن را مشاهده می کنید.

Nikkhah155


در خط بعد، تایپ کنید:

touch Readme.txt

این دستور، یک دستور گیت نیست. این دستور نیز از دیگر دستورات مربوط به ترمینال است. “touch” در واقع به معنی "ایجاد کردن" است. هرچیزی که بعد از این دستور بیاید در واقع نام فایلی است که می خواهیم ایجاد کنیم. در اینجا نیز اگر به پوشه مربوطه رفته یا در منوی استارت جستجو کنید، فایل Readme.txt را ملاحظه خواهید کرد.
حال می توانید از دستورات گیت برای این فایل استفاده کنید.
با به کاربردن دستور git status، خطوطی مانند زیر را مشاهده خواهید کرد.

Nikkhah158


این دستور چه کرد و این خطوط چه هستند؟ خط اول یعنی #On the branch master، می گوید شما در شاخه اصلی پروژه هستید، که البته ما هنوز انشعاباتی از پروژه ایجاد نکرده ایم و در حال حاضر دلیلی هم برای ایجاد انشعابات دیگر وجود ندارد زیرا به تنهایی در حال کار بر روی پروژه هستیم.
خط سوم ، مشاهده می کنید که فایل Readme.txt به عنوان “untracked” شناخته می شود به این معنی که گیت این فایل را نادیده می گیرد. برای معرفی این فایل به گیت، تایپ کنید:

git add Readme.txt

حال باید این فایل را در مخزن خود ثبت یا Commit کنیم که از دستور زیر استفاده می کنیم:

Git commit –m “Add Readme.txt”

Nikkhah159

پرچم –m که در جلسه اول نیز به آن اشاره شد، مشخص می کند که متن کنار آن، در واقع به عنوان یک پیام باید خوانده شود. توجه داشته باشید که پیام کامیت باید به صورت زمان حال نوشته شود. باید تمام دستورات به زمان حال نوشته شوند زیرا کنترل نسخه (Version Control) در زمان حرکت می کند.
تا اینجا به صورت محلی با گیت کارهایی را انجام دادیم و حال زمان آن فرارسیده که اولین ثبت یا کامیت را بر روی گیت هاب قرار دهیم یا به اصطلاح push کنیم. برای این کار سوالی به ذهن می رسد. آیا مخزن محلی من به مخزن آنلاین گیت هاب متصل است؟ که البته متصل نیست و برای ثبت کردن تغییرات بر روی گیت هاب، باید این دو را به هم وصل کرد.


مخزن محلی خود را به مخزن گیت هاب وصل کنید
داشتن یک مخزن محلی در کنار مخزن آنلاین، یک امتیاز مثبت است. شما می توانید بدون وصل شدن به اینترنت، پروژه های خود را پیش برده، بر روی مخزن محلی ثبت کنید و سپس به گیت هاب وصل شده، و همه را یک جا بر روی مخزن آنلاین قرار دهید.
این تنظیمات، برای کار کردن چندین نفر بر روی یک پروژه مشترک بسیار مناسب است. هر کدام از شما به تنهایی می توانید با استفاده از کامپیوترهای خود به تنهایی بر روی پروژه کار کرده و سپس تغییرات خود را بر روی گیت هاب بارگذاری یا push کنید.
ابتدا، باید به گیت اطلاع دهیم که یک مخزن راه دور به صورت آنلاین وجود دارد. ما این کار را با افزودن به دانش گیت انجام می دهیم. همانطور که گیت از فایل های ما تا زمانی که دستور git add را به کار نبریم مطلع نخواهد شد، از وجود مخزن راه دور نیز اطلاعی نخواهد یافت.
فرض کنید که ما مخزنی به نام MuProject بر روی گیت هاب داریم که در آدرس https://github.com/username/myproject.git قرار گرفته است. البته به جای username در این آدرس، نام کاربری شما نوشته می شود و بجای myproject نام مخزن آنلاین شما قرار می گیرد.

git remote add origin https://github.com/username/myproject.git

origin منظور مکان جدیدی است که فایل ها در آنجا، شروع می شوند. Remote، توضیح دهنده origin است که اشاره می کند که origin بر روی کامپیوتر نیست و به صورت آنلاین قرار دارد.
حال گیت می داند که مخزن راه دوری نیز وجود دارد که مخزن محلی، باید بر روی آن تغییرات اعمال کند. برای تایید، دستور زیر را تایپ کنید:

git remote –v

Nikkhah160

این دستور لیست تمام منبع پروژه های از راه دور را که مخزن محلی از آن اطلاع دارد؛ به شما می دهد. حال می خواهیم تغییرات را بر روی مخزن راه دور گیت هاب قرار دهیم. کافی است تایپ کنیم:

git push

Nikkhah160

بعد از وارد کردن این دستور، چندین خط نوشته می شود و سرانجام با چنین خطی مواجه می شویم: “everything up-to-date”
در اینجا گیت، اخطاراتی نیز می دهد. اگر بخواهیم با دقت بیشتری این دستور را بنویسیم باید نوشت:

git push origin master


که مشخص کنیم که منظور انشعاب master است ولی از آنجایی که انشعاب دیگری در حال حاضر نداریم به همان دستور قبل اکتفا می کنیم.
حال به گیت هاب وارد شوید. اگر مطابق این آموزش، دستورات را وارد کرده باشید، در مخزن گیت هاب خود، فایل Readme.txt را ملاحظه خواهید کرد.
اکنون شما به عنوان یک کاربر گیت شناخته می شوید. شاید خود را در این زمینه متخصص ندانید، ولی کار کردن با گیت بوسیله همین دستورات انجام می گیرد و شما برای تسلط بیشتر، تنها نیاز به تمرین بیشتر دارید.

 

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید