ورود Chevrolet Camaro کاملا جدید به جاده ها

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
کامرو ها هم اکنون با سیستم های Mustang با موتور های 4 سیلندر کار می کنند . این نمونه هم 275bhp/295lbft 2.0-litre از Cadillac ATS است . قدم بعدی هم 335bhp/284lb-ft 3.6-litre V6 می باشد که از طریق Cadillac و طیف Chevy عمل خواهد کرد . و در صدر این ها SS را می توان نام برد که با 455bhp/455lb-ft LT1 V8 متناسب و هماهنگ است و در C7 Corvette Stingray مورد استفاده قرار گرفته است .جعبه دنده این سیستم هم همانند آنچه که در بسیاری خودرو های مدرن دیگر وجود دارد با اندکی فشار بر روی پدال تاثیر می پذیرد و دنده را تغییر می دهد اما آنچه که هست این است که این خودرو با خودرو هایی که دارای هشت دنده هستند متفاوت است و دنده های six-speed آن به صورت دستیی و به وسیله Vette قابل تغییر هستند که باز هم با اندک فشاری بر روی پدال قابل دسترسی می باشند .

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید