Oracle OpenWorld : در پی این است که مشترکان cloud بیشتری به فعالیت بپردازند .

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
وی همچنین افزود این شرکت درگیر کار های مربوط به گسترش جمعیت مشترکان خود می باشد و به همین منظور هم ابزار هایی را برای مشتریان خدمات خود فراهم می نمایند .در هفته گذشته شرکت های دل و مایکروسافت از یک کلود مقدماتی هیبرید صحبت کردند و EMC و VMware نیز گفته اند که به طور مشخص بر روی تجارت کلود هیبرید مشترک تمرکز کرده اند . هر دو این موضوع ها هم البته بر مشارکت هر چه بیشتر مشترکان تاکید و تمرکز دارند .

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید