فولوکس ادعا می کند که تا سال 2018 سازنده شماره یک اتومبیل خواهد شد.

   
نام نویسنده:
 شنبه 16 آبان 94 ساعت: 08:41:00

فولکس واگن، چهار سال پس ازاعلام هدف خود که تا سال 2018 سازنده شماره یک اتومبیل خواهند شد، برنامه های خود را در پی رسوایی تولید گازهای گلخانه ای به تعویق انداخته است و همه مدل های خود را تحت بازبینی و بررسی قرار داده است.
متیاس مولر که کمتر از یک ماه پیش از طرف هیئت نظارت به سمت مدیر عاملی برگزیده شده است، با یک بخش امریکایی  با  انجام یک سری تعلیقات،  ممیزی داخلی، ایجاد تغییرات در موتورهای دیزلی و الکتریکی، تحقیقات دولتی، فراخوان در آلمان و حال که شروع یک استراتژی تجدید برای بهبود وضعیت این شرکت است. هدف شرکت که فروش 10 میلیون کار در سال بود، به سال 2025 موکول شده است، در حال حاظر هدف شرکت افزایش " رشد کیفی" است و نه افزایش حجمی.
در مصاحبه های قبلی مولر اعلام کرد که قصد دارد هر آنچه که تحت نام تجاری فلکس واگن وجود دارد – به خصوص بوگاتی- را مورد بازبینی قرار دهد.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید