مغز مصنوعی که می تواند استفاده از زبان انسان را یاد بگیرد

   
نام نویسنده:
 جمعه 22 آبان 94 ساعت: 18:35:39


در این پژوهش سعی شده است تا چگونگی توانایی مغز ما را برای اجرای عملیات پیچیده مانند آنچه که برای زبان و استدلال به کار می رود، برای این مغز مصنوعی توسعه دهد.
مغزها مانند کامپیوترها با برنامه ها و قوانین کدشده کار نمی کنند. در عوض، مغز خود را با مهارت های شناختی بالاتر که از تعامل با محیط به دست می آید، از مرحله صفر بالا می کشد.
برای آزمایش این فرضیه، ANNABELL هیچ دانش قبلی از زبان ندارد و تنها از طریق ارتباط با انسان زبان می آموزد.
این شبکه دو روش برای یادگیری دارد. روش شکل پذیری سیناپسی (Synaptic plasticity) که توانایی دو نورون برای برقراری ارتباط موثر در صورتی که هر دو غالبا فعال باشند، است و دیگری دروازه عصبی (Neural gating) است که قابلیتی برای نورون های مشخص می باشد تا به عنوان سوئیچ های روشن و خاموش عمل کنند.
به صورت ترکیبی، این مدل می تواند سیگنال هایی که سوئیچ ها را روشن و خاموش می کنند و جریان اطلاعات بین مناطق مختلف در مغز مجازی را کنترل کند.
بعد از پر کردن پایگاه داده ها از کلمات و جملات، ANNABELL می تواند در حدود 82 درصد تا 95 درصد سوالات در مورد موضوعات مختلف را پاسخ دهد. برنامه بعدی این تیم، بارگذاری این شبکه بر روی یک ربات است که در این صورت می تواند محیط اطراف را تجربه کند و از این طریق مرحله یادگیری انجام شود.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید