تعیین تکلیف شوراهای موازی در جلسه آینده شورای عالی فضای مجازی

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
دبیر شورای عالی فضای مجازی از تعیین تکلیف شوراهای موازی با این شورا در جلسه آینده شورای عالی فضای مجازی خبر داد.ابوالحسن فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دستور جلسه آینده شورای عالی فضای مجازی گفت: یکی از اولویتهای مدنظر شورای عالی فضای مجازی که قرار است در جلسه آینده این شورا مطرح شود موضوع بازیهای رایانه ای است که کلیات آن در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی نهایی و تصویب شده است.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید