ساخت و اجرای هر برنامه در هرجا، با داکر

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
داکر(Docker)  اولین بار به عنوان یک پروژه جانبی در شرکت دات کلود شروع شد. دات کلود یک شرکت PaaS یا بستر به عنوان سرویس بود که اغلب با Heroku مقایسه می شود. این شرکت بعدها با ساخت داکر و تمرکز بر آن به عنوان پروژه اصلی، اوج گرفت. بعضی از افراد فکر می کنند داکر، ابزار مجازی سازی مانند VMWare یا ویرچوال باکس است. عده ای نیز فکر می کنند داکر ابزار مدیریت ماشین مجازی مانند وگرنت (Vagrant) است؛ ولی در واقع اینگونه نیست. در ادامه، فیسیت، این پلتفرم متن باز را دقیق تر بررسی می کند.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید