ساخت اولین گیاه الکترونیکی ارگانیکی در سوئد

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
دانشمندان اغلب در مورد ترکیب انسان و ماشین صحبت می کنند ولی تیمی از مهندسین الکترونیک در آزمایشگاه دانشگاه لینشوپینگ سوئد که بر روی الکترونیک آلی کار می کنند موفق شدند تا برای اولین بار گیاه و ماشین را نیز به یکدیگر پیوند زنند. پژوهشگران با سرپرستی مگنوس برگرن، از پلیمرهای نیمه هادی استفاده کردند تا مدارهای الکترونیکی دیجیتالی و آنالوگ را درون رزهای زنده قرار دهند.

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید