فولکس واگن از کارت های هدیه برای آرام کردن صاحبان موتور های دیزلی عصبانی استفاده می کند

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
با رسوایی اخیر شرکت فولکس واگن مشتریان این اتومبیل ها به شدت کاهش یافته اند. برای حل این مشکل شرکت فولکس از کارت های هدیه برای راضی نگاه داشتن مشتریانش استفاده می کند.چندماه اخیر بسیار برای فولکس واگن سخت بوده است. مردم امریکا خوشحال نیستند، ادارات دولتی خوشحال نیستند،حتی صاحبان فعلی فولکس واگن نیز خوشحال نیستند.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید