فولکس واگن از کارت های هدیه برای آرام کردن صاحبان موتور های دیزلی عصبانی استفاده می کند

   
نام نویسنده:
 چهارشنبه 4 آذر 94 ساعت: 09:33:00


این تاثیر منفی که رسوایی اخیر شرکت داشته است باعث شده که فروش آن ها به شدت کاهش یابد. اما این موضوع حتی صاحبان فعلی اتومبیل های فولکس واگن را نیز تشویق می کند که دفعات بعدی از شرکت های دیگر اتومبیل خریداری کنند. فولکس واگن قصد دارد که یک برنامه صاحب احتباس پیاده کند. این شرکت قصد دارد که دو کارت هدیه به صاحبان اتومبیل بدهد. اولی به ارزش 500 دلار است که هرجا می توان از آن استفاده کرد، دومی حداقل 500 دلار است که در نمایندگی های فولکس واگن می توان از آن استفاده کرد. با این پول می توان در رستوران های شیک تا مدتی شام خوب خورد، اما این که آیا این موضوع واقعا می تواند باعث شود که این افراد مساله رسوایی را فراموش کنند کمی بعید به نظر می رسد.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید