ربات هایی که به انسان نه می گویند

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
اگر شما هم به دنبال ربات هایی هستید که هر کاری را انجام دهند و مانند برده ای برای شما باشند، ممکن است از این نوع ربات خوشتان نیاید. ربات هایی که آموزش می بینند تا درخواست افراد را رد کنند. مهندسین آزمایشگاه تعامل انسان و ربات در دانشگاه تافتس بر روی مکانیزمی برای ربات ها کار می کنند تا در صورتی که ربات دلایل کافی دارد به انسان نه بگوید.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید