آیا فولکس واگن کارخانه فائتون را می بندد؟

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
کارخانه دارسن فولکس واگن در آلمان که فائتون در آن ساخته می شود یک اعجاز معماری می باشد که در آن کارگران اجزای خودرو را روی طبقه های متحرک چوبی روی هم سوار می کنند . موضوعی که به این کارخانه ربط پیدا می کند این است که فولکس واگن به شدت باید از هزینه های خود بکاهد زیرا هزینه صورت حساب رسوایی های مربوط به آلایندگی های خودروهای این شرکت به 87 میلیارد دلار رسیده است . خبرهای موجود از این امر حکایت می کنند که مدیر ارشد اجرایی فولکس واگن می خواهد این کارخانه زیبا را ببندد و تولید فائتون را در حایی دیگر آغاز کند .

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید