تولید میکروفون فوق حساس با گرافن

   
نام نویسنده:
 شنبه 7 آذر 94 ساعت: 06:48:32

غشای گرافن با ضخامت نزدیک به 60 لایه با استفاده از رسوب شیمیایی بخار بر روی یک فویل نیکل پرورش داده شد تا از کیفیت ثابت در سراسر نمونه اطمینان حاصل شود.در طول تولید غشا، فویل نیکل کنار گذاشته شد وغشای گرافن برای مقایسه بجای آن قرار گرفت.میکروفون جدید، 15 دسیبل حساسیت بیشتری از میکروفون‌های موجود تجاری نشان داد.به گفته محققان، در حال حاضر موانع زیادی برای ساخت گرافن ارزان وجود دارد از این رو، میکروفون جدید را تنها باید یک طرح مفهومی دانست.این تحقیق در مجله 2D Materials منتشر شده است.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید