رباتی که مسافران در فرودگاه را هدایت می کند

   
نام نویسنده:
 یکشنبه 8 آذر 94 ساعت: 16:44:13


مدیر پروژه دانشگاه اوربرو، هدف از این پروژه را هوشمند کردن این فرودگاه، عنوان کرده است، به گونه ای که از شلوغی های موقتی مانند جمع شدن چرخ های حامل وسایل و یا جمع شدن افراد زیادی در یک نقطه جلوگیری می کند. همراه با نقشه های دقیق، این ربات دارای چشم و قابلیت لیزر مانند است که به او کمک کند تا در حال حرکت، راه خود و گروه مردم را ببیند. البته به صورتی طراحی شده تا برخوردی با مردم نداشته باشد ولی چک می کند تا افرادی را که راه را به آنها نشان می دهد، او را ترک نکرده باشند.
این ربات از نهم آذرماه به مدت یک هفته در فرودگاه بین المللی آمستردام، کار خود را شروع خواهد کرد و بعد از آن پژوهشگران نتایج و رفتار این ربات را بررسی خواهند که تا اصلاحات لازم را انجام دهند و آن را به صورت رسمی در فروردین ماه عرضه کنند.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید