دراپ باکس سرویس های Carousel و MailBox را متوقف می کند

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
گزارش ها حاکی از آنست که دراپ باکس قصد دارد تا دو سرویس خود را که در چند سال گذشته، پیشرفت هایی داشته اند، متوقف سازد. هر دو سرویس MailBox و سرویس به اشتراک گذاری عکس Carousel در اوایل سال 2016 از فعالیت باز می ایستند و بعد از آن دراپ باکس بر روی سرویس به اشتراک گذاری فایل مبتنی بر Cloud تمرکز خواهد کرد.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید