تشخیص سریع عفونت با بانداژهای نورافشان

   
نام نویسنده:
 سه شنبه 17 آذر 94 ساعت: 21:03:59


روش انجام کار این بانداژ بسیار ساده است. قسمت پوششی این بانداژ شامل مواد هیدروژل تزریقی با کپسول های ریز همراه با فلورسنت غیرسمی می باشد. زمانی که باکتری وارد زخم شده و با تولید مثل، منجر به عفونت می شود، سمی تولید می شود که وارد کپسول های حاوی رنگ می شود. این سم باعث می شود که کپسول باز شود و نور فلورسنت خود را منتشر کند که زمانی که با ژل بانداژ ترکیب می شود، این نور منعکس می شود. تشخیص این سم یکی از چالش های مهم در این بانداژ هوشمند است که یک سیستم تشخیص سریع عفونت را فراهم می آورد.

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید