Avago فن آوری جدید PCIe Express Fabric را وارد بازار کرد

   
نام نویسنده:
 شنبه 9 خرداد 94 ساعت: 05:32:01


 تصویر بزرگی که می بینید سریPEX9700,Avagoاست که از تکنولوژی نسل سومExpress Fabric  استفاده می کند. با اتصال فن آوری Express Fabric به Pcle مقیاسی برای سرور، ذخیره سازی و شبکه ایجاد میشود. در واقع Avago طوری طراحی شده که 50% کاهش در هزینه و قدرت برای HyperconvergedوNVMe و سیستم مقیاس را دارد که می توان آن را با سیستم عامل اتصال استاندارد مقایسه کرد. این فن آوری هسته ای نتیجه استفاده از PLX است.
Pcle  سازگاری زیادی دارد و به راحتی به8G(*1), 32G(*4), 64G(*8)  یا 128G(*16) متصل می شود و با زمان کمی(150ns per hop) در بین اجزا ، ارتباط برقرار می کند.Pcle به طور مستقیم درون cpu قرار گرفته است. Pcle محصولی است که کاهش استفاده ، قدرت و کاهش قیمت دارد.

Avago Ships PCIe Express Fabric Switch Technology2

یکی از موانع اولیه برای گسترش Pcle، کمبود ویژگی های High-Availability است. کمیته استاندارد POL-SLG, DownStream port vontainment را برای از بین بردن خطاها  ایجاد کرده است.بنابراین مانع از پایین آمدن کل سیستم می شود. این کمیته همچنین ویژگی های دیگری برای ارائه SASاضافه کرده که شاملfailover و zoningاست. طراحی Express Fabric  یک اتصال حساس است که دو توپولوژی می توانند با هم ارتباط برقرار کنند. این سیستم می تواند ازDMA برای اتصال داده ها استفاده کند. اتصالات پلت فرمPEX9700 تا 24 گره می باشد که با اتصالTunneled Windows کاربران می توانند از چندین تکه کوچک برای اتصال تا 72 گره استفاده کنند. هر پورت دارای موتورNIC-DMA است که به سادگی داده ها را بینMultiple host s memory, Flexible port  انتقال می دهد.

Avago Ships PCIe Express Fabric Switch Technology1

 

Avago، مدیریت پورت و نرم افزار و تعویض ویژگی ها را کنترل می کند. نقل و انتقال داده ها بین GPGPU در APC بسیار جالب است و نشان دهنده طراحی جدید ی از Pcle  می باشد. سری PEX 9700محصولاتExpress Fabric با 7 مدل جدید 12-Lanes/5-port, 97-Lanes/25-portsتولید شده است. این محصولات با Pcle 3.0سازگار است. Avagoدر حال توسعه محصولاتPcle 4.0 است.

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید