ممنوعیت استفاده از ساعت های هوشمند در جلسات امتحان

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
تا پیش از این در مدارس و دانشگاه ها، به دانش آموزان و دانشجویان توصیه می کردند که برای حضور سر جلسات امتحان، ساعت به همراه خود داشته باشند ولی اکنون، با افزایش بی رویه ساعت های هوشمند که انجام کارهای بسیار دیگری را هم ممکن می سازد، قانونی در دانشگاه ژاپن وضع شده که آوردن ساعت به جلسات امتحان را منع کرده است.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید