ممنوعیت استفاده از ساعت های هوشمند در جلسات امتحان

   
نام نویسنده:
 دوشنبه 23 آذر 94 ساعت: 19:04:44


تا پیش از این در مدارس و دانشگاه ها، به دانش آموزان و دانشجویان توصیه می کردند که برای حضور سر جلسات امتحان، ساعت به همراه خود داشته باشند ولی اکنون، با افزایش بی رویه ساعت های هوشمند که انجام کارهای بسیار دیگری را هم ممکن می سازد، قانونی در دانشگاه ژاپن وضع شده که آوردن ساعت به جلسات امتحان را منع کرده است.

دانشگاه کیوتو، یکی از موسسه های معتبر ژاپنی، گفته است که برنامه ای دارد تا دانشجویان را از آوردن ساعت هوشمند به جلسات امتحان منع کند. از آنجایی که ساعت های هوشمند، رفته رفته تبدیل به کامپیوترهای کوچکی می شوند، برای افراد کاملا راحت است با اتصال به اینترنت تقلب کنند.
این اقدام دانشگاه کیوتو بسیار عجیب به نظر می رسد ولی گفته شده است این دانشگاه در اعمال چنین قانونی تنها نیست. دانشگاه استرالیایی ولز نیز در تابستان، به خاطر پیشرفت تکنولوژی های ساعت، به همراه داشتن ساعت در جلسات امتحان، چه بر روی مچ و چه بر روی میز را ممنوع کرده بود.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید