توسعه برنامه ی Windows 10 Universal

   
نام نویسنده:
 یکشنبه 10 خرداد 94 ساعت: 04:13:24

win10
برای اطلاعات بیشتردر این مورد و پیاده سازی برنامه ی عمومی Windows ، راهنمای  UWPرا مطالعه کنید.


شروع به کار با برنامه های عمومی Window 10
به عنوان گام اول، Microsoft Visual Studio را دانلود و نصب کنید. مطمین شوید که گزینه ی UniversalWindows App Development Tools از لیست ویژگی ها و قابلیت ها ی انتخابی نرم افزار انتخاب شده باشد. بدون این گزینه قادر به ساخت برنامه های عمومی Windows 10 نخواهید بود.
زمانی که برنامه روی دستگاه توسعه می دهید یا تست می کنید، باید آن دستگاه را برای توسعه فعال کرده باشید، با Windows 10 دیگر نیازی به گواهی توسعه دهنده نیست.
برای شروع باید بر اساس زبانی که می خواهید استفاده کنید، template (قالب) مناسب آن زبان را انتخاب کنید: C#، Visual Basic، C++ و یا JavaScript (در این مقاله بر اساس templateC# انتخاب شده است). سپس Blank App (Windows Universal) را بسازید.

1win10

پس از این مرحله، به تنها پروژه ای که در قسمت Solution Explorer ظاهر می شود، توجه کنید، به این دلیل که برنامه شما قابل انطباق است و برای ساخت آن تنها به یک پروژه نیاز دارید.
پروژه شامل یک صفحه است اما می توانید به آن صفحهات دیگری اضافه کنید. هر صفحه روی تمام دستگاهی که پروژه ی شما روی آن اجرا می شود، خوانده می شود، نیازی نیست نسخه های متعددی از آن ها ایجاد کنید. اگر می خواهید صفحه ای خاص را برای دستگاهی، بهبود ببخشید، می توانید. در ادامه مختصراً به این موضوع اشاره خواهیم کرد.

2win10

کنترل های عمومی اضافه کنید که با دستگاه های Windows 10 سازگار است
کنترل های جدید توسط UWP معرفی شده اند، مثل RelativePanel و SplitView که ظاهرشان را برای انواع دستگاه های مختلف، طرح ها و جهت گیری دستگاه ها سازگار می کنند.
این کنترل ها هنوز در Visual Studio toolbox قرار داده نشده اند، اما می توانید به صورت دستی آن ها را به فایل XAML اضافه کنید و برنامه ی خود را اجرا کنید تا ببینید در دستگاه های مختلف چگونه ظاهر می شوند.


صفحه ی طراحی شده را روی دستگاه ها ی مختلف ببینید
می توانید ببیند که هر صفحه روی هر دستگاه، چگونه نمایش داده می شود، بدون اینکه نیاز به اجرای برنامه روی هر دستگاه باشد. از لیست بالای صفحه طراحی، دستگاهی را انتخاب کنید، برای هر انتخاب، ابعاد صفحه به نسبت دستگاه، تغییر می کند. علاوه بر این می توانید با انتخاب از منو، نمای افقی یا عمودی صفحه را نیز ببینید.


برنامه را اجرا کنید و کد را debug (اشکال زدایی) کنید:
برای اجرای برنامه دستگاه مورد نظر را از لیستی که کنار دکمه ی Local Machineروی Standard toolbarقرار دارد، انتخاب کنید.
برای اینکه ببینید برنامه ی شما روی tablet یا کامپیوتر desktop چه ظاهری دارد، آن را محلی، روی ماشین از راه دور یا روی یک شبیه ساز اجرا کنید.

3win10

برای اینکه ببینید برنامه ی شما روی دستگاه های ویندوز چه ظاهری دارد، مقلد را انتخاب کنید یا مستقیماً دستگاهی را به کامپیوتر وصل کنید. برای اجرای برنامه روی هر یک از مقلدها، لازم است Visual Studio را روی ماشین فیزیکی اجرا کنید. ماشین فیزیکی باید Windows 8.1 (x64) Professional یا نسخه ی بالاتر را اجرا کند. و پردازنده ای داشته باشد که Client Hyper-V و Second Level Address Translation (SLAT)را پشتیبانی کند. مقلدها نمی توانند زمانی که Visual Studio روی ماشین مجازی نصب شده است، اجرا شوند.

4win10

بیشتر کدهای شما روی PC و مبایل قابل اجرا هستند. به احتمال زیاد لازم نیست کدی بنویسید که روی هر دو اجرا شود، به این دلیل که بیشتر API ها به سمت یک Windows Universal SDKهمگرا شده اند.
اما گاهی لازم است کدی بنویسید که تنها روی دستگاه موبایل قابل اجرا باشد، برای این کار ReferenceManager را باز کنید و یکی از این 2 گزینه را انتخاب کنید: Microsoft Desktop Extension SDK for Universal App PlatformیاMicrosoft Mobile Extension SDK for Universal App Platform
باید روی دستگاه API در دسترس باشد، پیش از اینکه از آن استفاده کنید. مثلاً این کد نگه دارنده ی کنترل به کنترل Windows.Phone.UI.Input.HardwareButtons.BackPressedاختصاص می دهد. کد کامپایل می شود چراکه پروژه شامل ارجاعی به Microsoft Mobile Extension SDKاست، ولی زمانی که کاربر این برنامه را روی PC اجرا می کند چه اتفاقی می افتد؟
برنامه متوقف می شود، چراکه PC دکمه یback ندارد.
برای اینکه به این مسئله بپردازیم،

از متد Windows.Foundation.Metadata.ApiInformation.IsTypePresent استفاده کنید تا مشخص شود Windows.Phone.UI.Input.HardwareButtons روی دستگاه وجود دارد یا نه. اگر وجود داشته باشد، آنگاه برنامه روی موبایل اجرا می شود و کد بدون crash کردن اجرا خواهد شد.

5win10

جهت گیری ها و ابعاد مختلف صفحه را کنترل کنید
از وضعیت های طراحی در فایل  برای توصیف چگونگی ظاهر شدن کنترل ها بر پایه ی مواردی مثل جهت گیری دستگاه، استفاده کنید.
Microsoft Visual Studio 2015 RCهنوز این امکان را فراهم نکرده تا وضعیت های طراحی را اضافه کنید، اما می توانید دستی به فایل XAML اضافه کنیدو برنامه را اجرا کنید تا ببینید چگونه عمل می کنند.


نمای خاص دستگاه برای صفحه بسازید
گاهی به مواردی بیشتر از کنترل های سازگار و وضعیت های طراحی نیاز است تا برنامه ای کامل بسازید. می توانید صفحات خاص دستگاه بسازید، این ها صفحات جدا از هم نیستند، چراکه کد مشابه ای را به اشتراک می گذارند.
مشابه وضعیت های دستگاه، Visual Studio 2015 RCهنوز این موارد را شامل نمی شود، اما می توانید به صورت دستی به پروژه اضافه کنید.

6win10

اگر برنامه عمومی Windows 10  با Visual Studio 2015 ، که پیش از Visual Studio 2015 RC ارایه شده است، ساخته اید، لازم است پروژه را برای SKD مناسب این RC، انتخاب کنید
سوال و جواب
سوال: آیا می توان برنامه های عمومی Windows 10 را به Window Store اضافه کرد؟
جواب: هنوز نه

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید