جرم گوش هم می‌تواند خاصیتی داشته باشد؟/از مرهم زخم تا دستگاه کنترل آلودگی!

   
نام نویسنده:
 پنجشنبه 26 آذر 94 ساعت: 06:39:42


اگر این اتفاق نیفتد، کانال کور و کوچک گوش پر خواهد شد از سلول های مرده‌ای که در جریان پوست انداختن تولید می شوند.
این حرکت همچنین جرم گوش را که توسط غده‌های تغییر یافته عرق تولید شده، بیرون می راند ( این غده ها کانال گوش را پوشانده‌اند ) گفته می‌شود که حرکت های معمول آرواره هنگام خوردن و صحبت کردن، به این حرکت کمک می کنند.
پروفسور سعید دریافته که جرم گوش گاهی با بالا رفتن سن تیره‌تر می شود و درآن دسته از مردان که گوش هایشان با زیاد شدن سن پرموتر می‌شود بعضا جرم گوش در جنگلی از مو گرفتار می‌شود.

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید