8برنامه جالب برای Linux Terminal

   
نام نویسنده:
 دوشنبه 11 خرداد 94 ساعت: 04:23:24


2.Finch
Finchبراساس open source consolاست که پیام های فوری آن براساس کتابخانهLibpurple می باشد. Libpurpleبسیاری از پروتکل های معمولی را پشتیبانی می کند. و به کاربران اجازه می دهد توسط یک نرم افزار به برنامه های مختلف وارد شود.Finch باGLib وncurses کار می کند.


3.ELink
ELinkپیشرفته است و از ویژگی های آن، مرورگر متن صفحات وبHTTP/FTP است. ELinkدو فریم و جدول را ارائه داده است. بسیار قابل تنظیم است و می تواند از طریقLua یاGuile Scrip  افزایش پیدا کند. قابل حمل است و قابل اجرا بر روی انواع سیستم عامل می باشد.


Alpine.4
Alpineسریع است و برای استفاده از سرویس گیرنده ایمیل بسیار ساده عمل می کند. برای کاربران بی تجربه در ایمیل و کاربرانی که خواستار قدرت هستند مناسب است.Alpine براساسpine message system است که در دانشگاه واشنگتن توسعه داده شده است. 


GNU Emacs.5
GNU Emacsویرایشگر متن است که قابل تنظیم و توسعه می باشد. در هسته آن یک مترجم برای Emacs Lips دارد که زبان محلی را توسط زبان برنامه نویسی ویرایش می کند.


W3m.6
W3m یک مرورگر وب رایگان برایsoftware/open source است. جدول ها، قالب ها، اتصالاتSSL ، رنگ و تصاویرonline را پشتیبانی می کند.


Naim.7
Naimیک برنامه پیام رسانی و چت است که پروتکل هایAIM-ICQ-IRC-RPI S LILY CMC را پشتیبانی می کند. گرافیکی نیست و با استفاده ازconsol کتابخانهncurses اجرا می شود.


Cmus.8
Snownews حالت متن سخنگویRSS/RDF است. که تمام نسخه هایRSS و فرمت های دیگر از طریق Pluginپشتیبانی می کند. این برنامه برای کاربرانی که از libxml2 استفاده می کنند بهncurses نیاز دارد.ncurses باید حداقل نسخه 5.0 باشد که با هر نسخه ازlibxml2 کار کند.

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید