انتقاد شدید گوگل از مقررات جدید درباره خودروهای خودران

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
ایسنا نوشت: گوگل از مقررات جدید وضع شده در ایالت کالیفرنیا درخصوص خودروهای بدون راننده به شدت انتقاد کرد.براساس این مقررات جدید تمام خودروهای خودران باید فرمان و پدال داشته و یک راننده پشت فرمان آنها نشسته باشد.همچنین افراد قبل از نشستن پشت فرمان یک خودروی خودران باید دوره آموزشی ویژه ای را سپری کرده باشند و مدرک بگیرند تا صلاحیت راندن این نوع خودروها را پیدا کنند.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید