توسعه ی برنامه برای Universal Windows Platform (UWP)

   
نام نویسنده:
 سه شنبه 12 خرداد 94 ساعت: 05:08:01

تنها یک هسته دارد که یک برنامه ی مشخص می تواند روی تمام پلت فرم ها اجرا شود. علاوه بر این هسته، SKD برای هر پلت فرم ساخته شده که آن را توسعه می دهد. با اضافه کردن این SKD به برنامه می توانید از مزیت های خاص هر پلت فرماستفاده کنید. مثلاً اضافه کردن SKD برای موبایل، رخداد فشار دادن دکمه ی back(بازگشت) روی Windows تلفن را کنترل می کند. اگر به پروژه ای SKD اضافه کردید، در زمان اجرا تست کنید که SKD استفاده شده، روی آن پلت فرم خاص، وجود داشته باشد. به این ترتیب است که قادرید یک برنامه را روی چندین پلت فرماجرا کنید.


هسته ی Windows چیست؟
برای اولین بار، برای Windows یک هسته ی یکسان، روی تمام پلت فرمها در نظر گرفته شده است. تنها یک منبع مشترک، یک کرنل مشترک، یک پشته ی فایلI/Oو یک مدل برنامه وجود دارد. برای UI، تنها یک frameworkXAML UI و HTML UI framework وجود دارد.


Universal Windows Platform (UWP) چیست؟
مجموعه ای از قرارداد ها و نسخه هاست. این مجموعه کمک می کند تا انتخاب کنید که می خواهید کجا برنامه اجرا شود، نیازی به انتخاب سیستم عامل نیست بلکه نوع دستگاه را انتخاب می کنید.


الزامات
اگر می خواهید از شبیه ساز در ویژوال استودیوبرای دستگاه های مختلف Windows استفاده کنید، تا اجرای برنامه را روی آن ها ببینید، باید این نرم افزار را روی ماشین فیزیکی نصب کنید. این ماشین فیزیکی باید Windows 8.1 (x64) Professional یا نسخه ی بالا تر را اجرا کند، و پردازنده ای که Client Hyper-V و Second Level Address Translation (SLAT) را پشتیبانی کند داشته باشد. اگر ویژوال استودیو روی ماشین مجازی نصب شده باشد، شبیه ساز نمی تواند کار کند.


بررسی تکنینکی Windows 10
مطمین شوید که گزینه ی Universal Windows App Development Tools از لیست ویژگی های انتخابی، انتخاب شده باشد. بدون این مورد نمی توان برنامه های عمومی ساخت.
به علاوه لازم است دستگاه Windows 10 را برای توسعه فعال کنید. (دیگر نیازی به گواهی توسعه برای هر دستگاه نیست.)


برنامه های عمومی Windows 10
برنامه های عمومی Windows 10 بسازید تا از مزایای Universal Windows Platform استفاده کنید. زبان توسعه را از بین C#، C++، Visual Basic و یا JavaScript انتخاب کنید. یا می توانید برنامه ی Windows Store 8.1یا Windows Phone 8.1 را از ادامه پی بگیرید. برای این کار باید مراحل زیر را انجام دهید:
•    چگونگی ساخت برنامه های عمومی Windows 10
•    جابه جا کردن فایل های C# Windows Store 8.1 یا Windows Phone 8.1 برای استفاده از Universal Windows Platform
•    جابه جا کردن فایل های C++ Windows Store 8.1 یا Windows Phone 8.1 برای استفاده از Universal Windows Platform
فایل های C# Windows Store 8.1 یا Windows Phone 8.1 را جابه جا کنید تا بتوانید از Universal Windows Platform استفاده کنید.
فایل های C# را انتقال دهید.
1.    برای اینکه بفهمید کدامUniversal Windows Platform را نصب کرده اید، فولدر \Program Files (x86)\Windows Kits\10\Platforms\UAP را باز کنید. این فولدر شامل لیستی از فولدر هایی برای هر Universal Windows Platform که نصب شده است، می شود. اسم فولدر نام نسخه ای Universal Windows Platform از است که نصب کرده اید. به عنوان مثال روی دستگاهی خاص نسخه ی 10.0.10069.0 از Universal Windows Platform را نصب شده است.
بیش از یک نسخه از Universal Windows Platform می تواند نصب شود، پیشنهاد می شود که آخرین نسخه نصب شود.
2.    پروژه ای که شامل برنامه ی Windows Phone 8.1 یا C# Windows Store 8.1 است را در محیط ویژوال استودیو باز کنید.
3.    روی پروژه راست کلیک کنید، سپس Unload Project را انتخاب کنید. سپس دوباره روی فایل پروژه راست کلیک کنید و ویرایش فایل .csproرا انتخاب کنید.
4. را پیدا کنید، دقت کنید که در این قسمت، به 8.1 مقدار دهی شده باشد. مراحل زیر را گام به گام انجام دهید:
•    مقدار را x86 قرار دهید.
•     را اضافه کنید و مقدار آن را UAP قرار دهید.
•    مقدار را به نسخه ی Universal Windows Platform که نصب شده است تغییر دهید. همچنین را اضافه کنید و مقدار مشابه به آن بدهید.
•    مقدار را به 14 تغییر دهید.
•جایگزین کردن مقداربا

{A5A43C5B-DE2A-4C0C-9213-0A381AF9435A};{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B- 00C04F79EFBC}


•     را با مقدار true اضافه کنید.
5.هر نمونه با مقدار 12.0 را به 14.0تغییر دهید، تا نسخه ی Visual Studio ای که استفاده می کنید، نشان داده شود.
6.تمام، که با AnyCPU platform پیکر بندی شده اند، و تمام فرزندان آن ها را پاک کنید. AnyCPU برای برنامه های Windows 10در  Visual Studio 2015 RCپشتیبانی نشده است.
7.برای باقی مانده که در قسمت Condition با Release پیکر بندی شده اند و شامل نمی شوند، را اضافه کنید و مقدار آن را true قرار دهید.
8.تنها برای پروژه های Windows Phone، که شامل با مقدار WindowsPhoneApp می شود، به همراه فرزندان آن را پاک کنید.
9. تغییرات اعمال شده را ذخیره کنید.
10.فایل .csproj را ببندید.
11.روی پروژه راست کلیک کنید و گزینه ی reload را انتخاب کنید، سپس تمام فایل های پروژه باید در قسمت Solution Explorer نشان داده شوند.
فایلهایC++ Windows Store 8.1 یا Windows Phone 8.1 را جابه جا کنید تا بتوانید از Universal Windows Platform استفاده کنید.


فایل های ++C را انتقال دهید
1.    برای اینکه بفهمیدکدامUniversal Windows Platform را نصب کرده اید، فولدر \Program Files (x86)\Windows Kits\10\Platforms\UAP را باز کنید. این فولدر شامل لیستی از فولدر هایی برای هر Universal Windows Platform که نصب شده است، می شود. اسم فولدر نام نسخه ای Universal Windows Platform از است که نصب کرده اید. به عنوان مثال روی دستگاهی خاص نسخه ی 10.0.10069.0 از Universal Windows Platform را نصب شده است.
بیش از یک نسخه از Universal Windows Platform می تواند نصب شود، پیشنهاد می شود که آخرین نسخه نصب شود.
2. پروژه ای که شامل برنامه ی Windows Phone 8.1 یا C# Windows Store 8.1 است را در محیط Visual Studio باز کنید.روی پروژه راست کلیک کنید،سپسUnload Project را انتخاب کنید. سپس دوباره روی فایل پروژه راست کلیک کنید و ویرایش فایل .vcxproj را انتخاب کنید.
3. فایل.vcxproj را به روز کنید تا شامل موارد زیر باشد.
4. مقدار تمام نمونه های به v140 تغییر دهید.


فایل manifest بسته را برای تمام پروژه های Windows Phone 8.1 یا و Windows Store 8.1 بروز کنید.
1. فایل Package.appxmanifest را در پروژه باز کنید، برای هر یک از پروژه های Windows Phone و Windows Store لازم است فایل Package.AppxManifest را ویرایش کنید.
2. لازم است را به فرم جدیدی که بسته به نوع پروژه متغییر است بروز کنید.
3.فرزند را به اضافه کنید. سپس فرزند با ویژگی های Name ، MinVersion و MaxVersionTested به اضافه کنید. مقدار ویژگی Name را Windows.Universal بگذارید. برای MinVersion و MaxVersionTested نسخه ی Universal Windows Platform را به عنوان مقدار قرار دهید.
4.تنها برای لازم است فرزند را به همراه ویژگی های PhoneProductId و PhonePublisherId به اضافه کنید. مقدار PhoneProductId را مشابه Name در و PhonePublishedId را 00000000-0000-0000-0000-000000000000 قرار دهید.
5. و تمام فرزندان آن را پاک کنید.
6. فضای نام راuapبهاضافه کنید.
7.فضای نام را uapبه   اضافه کنید.
8.فضای نام را uapبه و تمام فرزندان آن اضافه کنید.
9.فضای نام را uapبه و تمام فرزندان آن اضافه کنید.
10. فضای نام را uapبه و تمام فرزندان آن اضافه کنید.
11.فضای نام را uapبه وظایف پس زمینه با نوع chatMessageNotificationاضافه کنید.
12.وابستگی های framework را تغییر دهید. به اسم مولف را اضافه کنید. مقدارهای مناسب برای Publisher و MinVersion متناسب با  چارچوبی (framework) که استفاده می کنید.
13.نوع وظایف پس زمینه ی gattCharacteristicNotificationو rfcommConnectionرا با نوع بلوتوثعوض کنید.
14.قابلیت های بلوتوث دستگاه، bluetooth.rfcomm و bluetooth.genericAttributeProfile ،را با قابلیت عمومی بلوتوث عوض کنید.
15.     ، windows.contactPickerو Windows.contact را حذف کنید
16. فایلPackage.appxmanifestرا ذخیره کنید و ویژوال استدیو را ببندید.
17. لازم است پیش از باز کردن دوباره ی پروژه بعضی فایل های مخفی را پاک کنید.
تغییرات لازم برای برنامه های عمومی Windows 10 که با  Visual Studio 2015 CTPساخته شده اند
اگر برنامه های عمومی با نسخه ی Visual Studio 2015قدیمی تر از Visual Studio 2015 RC ساخته اید، لازم است پروژه را دوباره انتخاب کنید تا از نسخه ی Universal Windows Platformکه همراه با نسخه ی جدید Visual Studio 2015 نصب شده است، استفاده کند. هر نسخه ی قبل از آن، پشتیبانی نمی شود. تغییراتی که اعمال می کنید، بسته به نوع زبان انتخابی متفاوت است.


پروژه های C# را بروز کنید تا از آخرین نسخه ی Universal Windows Platform استفاده کنند.
1.    برای اینکه بفهمید کدامUniversal Windows Platform را نصب کرده اید، فولدر \Program Files (x86)\Windows Kits\10\Platforms\UAP را باز کنید. این فولدر شامل لیستی از فولدر هایی برای هر Universal Windows Platform که نصب شده است، می شود. اسم فولدر نام نسخه ای Universal Windows Platform از است که نصب کرده اید. به عنوان مثال روی دستگاهی خاص نسخه ی 10.0.10069.0 از Universal Windows Platform را نصب شده است.
بیش از یک نسخه از Universal Windows Platform می تواند نصب شود، پیشنهاد می شود که آخرین نسخه نصب شود.
2.    پروژه ای که شامل برنامه ی C# Windows Universal است را باز کنید. متوجه خواهید شد که فایل نیاز به بروز شدن دارد، روی فایل پروژه راست کلیک کنید و گزینه ی ویرایش را انتخاب کنید.
3. که شامل و است را پیدا کنید و مقدار آن ها را به نسخه ی Universal Windows Platformکه نصب شده است تغییر دهید. سپس مقدار را به x86تغییر دهید. و در آخر اگر شامل نمی شود، آن را با مقدار true اضافه کنید
4.    تمام ، که با AnyCPU platform پیکر بندی شده اند، و تمام فرزندان آن ها را پاک کنید. AnyCPU برای برنامه های Windows 10در  Visual Studio 2015 RCپشتیبانی نشده است.
5.    برای باقی مانده که در قسمت Condition با Release پیکر بندی شده اند و شامل نمی شوند، را اضافه کنید و مقدار آن را true قرار دهید.
6.    تغییرات را ذخیره کنید و فایل را ببندید.
7.    روی پروژه راست کلیک کنید و گزینه ی reload را انتخاب کنید، سپس تمام فایل های پروژه باید در قسمت Solution Explorer نشان داده شوند.


پروژههایC++ را بروز کنید تا از آخریننسخه ی Universal Windows Platform استفاده کنند.
1.    برای اینکه بفهمید کدامUniversal Windows Platform را نصب کرده اید، فولدر \Program Files (x86)\Windows Kits\10\Platforms\UAP را باز کنید. این فولدر شامل لیستی از فولدر هایی برای هر Universal Windows Platform که نصب شده است، می شود. اسم فولدر نام نسخه ای Universal Windows Platform از است که نصب کرده اید. به عنوان مثال روی دستگاهی خاص نسخه ی 10.0.10069.0 از Universal Windows Platform را نصب شده است.
بیش از یک نسخه از Universal Windows Platform می تواند نصب شود، پیشنهاد می شود که آخرین نسخه نصب شود.
2.    پروژه ای که شامل برنامه ی C++ Windows Universal است را در محیط Visual Studio باز کنید.رویپروژهراستکلیککنید،سپسUnload Project را انتخاب کنید. سپس دوباره روی فایل پروژه راست کلیک کنید و ویرایش فایل .vcxproj را انتخاب کنید.
3.که هیچ ویژگی ندارد پیدا کنید، را با مقدار true به آن اضافه کنید.
4.    برای باقی مانده که در قسمت Condition با Release پیکر بندی شده اند و شامل نمی شوند، را اضافه کنید و مقدار آن را true قرار دهید.
5.لازم است و را بروز کنید تا .NET Nativeرا فعال کند، اما .NET Native در C++ template فعال نیست. تغییرات را ذخیره کرده و فایل پروژه را ببندید.

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید