IBM هوش های Watson جدید خود را وارد پلتفرم Commerce Insights می کند .

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
واتسون IBM در حال وارد کردن امکانات جدید به پلتفرم ها است تا بدین ترتیب آنها را وارد تجارت نموده و در آنالیز بهتر عملکرد های تجاری به بازارگانان تجاری کمک بکند . با ورود این امکانات به دنیای تجارت الکترونیک بازرگانان و دست اندر کاران این کار قادر خواهند بود تا تصمیمات بهتری اتخاذ نمایند .Big Blue در هفته های اخیر پلتفرم Commerce Insights خود را آپدیت کرد که در سال اخیر با ویژگی های شناختی جدید Watson API خود وارد کار شده و فعالیت خود را آغاز نموده است .

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید