تامین برق دو میلیارد نیازمند با پروژه محقق ایرانی

   
نام نویسنده:
 سه شنبه 1 دی 94 ساعت: 09:38:40

در صورت موفقیت این پروژه، به کارگیری آن در کشورهای در حال توسعه از جمله اهداف اداره کنندگان آن خواهد بود.پروفسور مقتدری در این باره گفت: مهمترین چالشی که فرا روی ما قرار دارد جداسازی ترکیبات قیر از گازهای بیومس است.وی افزود: فناوریهایی که در حال حاضر در کشورهای در حال توسعه برای این جداسازی به کار گرفته می شوند، اساسا پیچیده و پرهزینه هستند.به عقیده این محقق با سابقه، آنچه که او و همکارانش انجام می دهند در نهایت به شیوه ای ساده و مؤثر به جداسازی ترکیبات قیر از گازهای بیومس منجر می شود.به باور پروفسور مقتدری، این فناوری می تواند یک عامل تعیین کننده در زندگی مردم سراسر جهان باشد.این محقق ایرانی ادامه می دهد: دو میلیارد تن از ساکنان زمین به زیرساختارهای انرژی دسترسی ندارند و آنچه که ما ارایه می کنیم به از بین بردن این کمبودها منجر خواهد شد.

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید