12 کد منبع آزاد در برنامه نویسی C

   
نام نویسنده:
 دوشنبه 18 خرداد 94 ساعت: 19:30:00


کدهای منبع با بیش از یک روش می توانند نجات بخش باشند. شما می توانید به آسانی آنها را کپی و پیست کنید. اما برای یک برنامه نویس پیشرفته و درگیر (گرفتار)، یک کد منبع همچون یک ایده ی اساسی برای بهتر ساختن برنامه شان عمل می کند. آنها می توانند از کدهای منبعی که دیگران نوشته اند استفاده کنند، اما چیزهای خود را نیز به آن بیفزایند تا چیز جدیدی به وجود آورند. آنها در زمان کدگذاری به منظور صرفه جوئی در زمان از کد منبع استفاده می کنند.  


1.    استفاده از assert
Assert یک درشت دستور (کلان دستور) در کامپیوتر است که برای اهداف اشکال زدائی واقعا مفید و سودمند است. این دستور به شما امکان بررسی شرایط در زمان اجرا را می دهد. فایل assert.h header باید اجرا شود.


2.    اعداد بدون حلقه ها
این یککد منبع برای چاپ کردن n تعداد عدد طبیعی بدون استفاده از هر نوع حلقه از جمله حلقه های do while یا while است. از آیکن های "goto و recursion"(رفتن به ، بازگشت) می توان برای رسیدن به مقصود استفاده کرد.


3.    آرایه ها را ادغام کنید. (array):

دو یا چند ماده ی مربوط به هم که تحت نام واحدی در حافظه قرار می گیرند).
از این کد منبع می توان برای ادغام دو آرایه با هم با استفاده از زبان برنامه نویسی C استفاده کرد. ادغام آرایه ها اغلب درطول برنامه های بلند مدت آسان است.


4.    برنامه ی paint
این برنامه امکان کشیدن اشکال مختلف همچون دایره، خطوط ، عناصر تصویر و غیره را بر روی صفحه نمایش با استفاده از ماوس را به کاربر می دهد. علاوه بر این، به کابر اجازه ی انتخاب رنگهای مختلف برای شکل ها را می دهد.


5.    Press me button game
از این کد منبع C برای ایجاد یک بازی که دکمه ای را بر روی صفحه نمایش قرار می دهد استفاده می شود،در این حالت از کاربر خواسته می شود  که از ماوس استفاده کرده و دکمه ی گفته شده را فشار دهد. با این حال، هر وقت کاربر مرورگر را نزدیک دکمه بیاورد، دکمه به سوی دیگر می رود. 


6.    Web browser(مرورگر وب)
از این برنامه برای باز کردن مرورگر وب و هر وب سایت دیگر با استفاده از زبان برنامه نویسیC استفاده می شود. این برنامه از مرورگر Mozilla Firefox استفاده می کند، بنابراین باید آن را بر روی کامپیوتر خود نصب کنید تا کد با موفقیت عمل کند. 


7.    Traffic Light Program
 این برنامه شرایط پشت یک چراغ راهنمائی را هر روز شبیه سازی می کند. یک چراغ راهنما را شبیه سازی می کند.


8.    برنامه C برای انجام عملیات ها بر روی اعداد مرکب
از این برنامه برای انجام جمع، تفریق، ضرب و تقسیمهای ساده بر روی اعداد مرکب استفاده می شود. این برنامه منودار است و از کاربر می خواهد که عملیات موردنظرش را انتخاب کند. 


9.    برنامه ی C برای محدود کردن حرکت دایره ای شکل نشانگر ماوس
این یک کلک آسان است که شما می توانید به دوستانتان بزنید یا از آن برای اهداف دیگر استفاده کنید. این برنامه حرکت دایره ای شکل ماوس به سمت بیرون را محدود می کند.اگر کابر سعی به انجام این کار کند، مکان نما به جای قبلی خود باز می گردد.  


10. Captcha
 از Captcha   ها اغلب برای مشخص کردن bots در اینترنت استفاده می شود. این کد منبع C یک Captcha  را با استفاده از تابع تصادفی تعریف می کند. 


11. Moving car
این برنامه از دو مستطیل و دو دایره برای ایجاد یک هدف ماشینیشکل استفاده می کند. سپس با استفاده از یک حلقه ی مناسب حرکت داده می شود.


12.Anagrams (واروواژه ها)
از این کد منبع استفاده می شود تا مشخص شود که آیا دو ردیف (رشته، زنجیره) در یک برنامه وارو واژه )واژه يا عبارتي كه ازجابجا كردن واژه يا عبارتي ديگردرست شود مثلاnowمي شودwon)  هستند یا نه.

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید