گروه طرفدار آزادی اینترنت

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
گروه طرفدار آزادی اینترنت،راهی برای بررسی امنیت یافت که نیازی به افشاگران نداردنوشتۀ یان پاولبه لطف قدرت دوربین‌ گوشی‌های‌هوشمند، مردم رفتار پلیس‌ها را تغییر می‌دهند. اکنون یک گروه طرفدارآزادی اینترنت به نام تولکیتفرانما (Transparency Toolkit) می خواهد با استفاده از ابزارهای تکنولوژی رایجی مثل گوگل و لینکدین، روش امنیت ملی را تغییر دهد.

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید