برای استفاده از صفحات خورشیدی از گوگل بپرسید

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
مهر نوشت: گوگل امکان منحصربفردی را فراهم کرده که با استفاده از آن می توان مؤثر بودن استفاده از صفحات خورشیدی در خانه ها را بررسی کرد.ارزیابی هزینه استفاده از صفحات خورشیدی در پشت بام خانه ها نکته مهمی است که در توسعه این فناوری به عنوان یک فاکتور تعیین کننده محسوب می شود.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید