روشنایی های هوشمند

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
 روشنایی های هوشمند،ایده ای هوشمندانه برای فضاهای خارج از منزل به منظور امنیت و زیباسازی منازلنویسنده :Grant Clauserدر این جا با پنج محصول جالب از برنامه های تلفن های هوشمند،سیستم های خودکار خانگی و سیستم های بی سیم روشنایی آشنا می شویم.

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید