نرم افزار مجازی VENOM

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
نرم افزار مجازی VENOM که می تواند از سرقت داده ها جلوگیری کند.محققان آسیب پذیری را در قسمتی از سیستم عامل مجازی کشف کردند که به مهاجمان اجازه می دهد از یک ماشین مجازی فرار کنند و کد اجرایی را از کاربر بگیرند و هر گونه VM را در آن دستگاه پیدا کنند. اشکال اصلی در نرم افزار مجازی است ،که بر روی تمام سیستم عامل های بزرگ در حال اجراست.

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید