ساخت نانو مواد موثر در درمان های دندانپزشکی توسط محققان ایرانی

   
نام نویسنده:
 شنبه 19 دی 94 ساعت: 05:31:51

ماده پرکننده کانال ریشه دندان، توانایی اتصال به دیواره های کانال را ندارد و به همین منظور برای پرکردن فضای باقیمانده میان «گوتاپرکا» و دیواره های کانال، از سیلرهای مختلفی استفاده می شود.سیلرها عمدتا شامل یک پودرو یک مایع هستند که مخلوط آنها به صورت خمیری به همراه «گوتاپرکا» در ریشه دندان قرار می گیرد. یک سیلر خوب بایستی مهر و موم غیر قابل نفوذی را در برابر مایع بافتی و میکروارگانسیم ها ایجاد کند.به همین دلیل محققان درصدد آمدند تا با استفاده از یک نوع سیلر که در « گوتاپرکا» وجود دارد، مانع شکست های دندانی بعد از پرکردن دندان شوند.

از این طرح می توان برای جلوگیری از شکست دندانی و از دست دادن دندان طبیعی بهره برد، همچنین با بهره گیری از این طرح، از هدر رفت مواد برای مهر و موم دندان هم جلوگیری می شود.در حال حاضر سیلرAH۲۶   با کاربردی مشابه برای درمان ریشه دندان مورد استفاده قرار می گیرد.آزمون های مقایسه نانو سیلر HTND با سیلرAH۲۶   بر روی بیش از ۵۰۰ نمونه دندان حیوانی و انسانی در چندین طرح تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد اجرا شده است.به گزارش مهر، نانو سیلرHTND   از یک نانوپودر و یک مایع تشکیل شده که به همراه «گوتاپرکا» برای مهر و موم کامل ریشه دندان مورد استفاده قرار می گیرد. این طرح توسط مریم شایانی راد، کارشناسی ارشد فیزیک (نانومواد) انجام گرفته است.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید