ساخت نانو مواد موثر در درمان های دندانپزشکی توسط محققان ایرانی

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
به گزارش خبرنگار مهر، شایع ترین  درمان در حوزه دندانپزشکی، درمان ریشه دندان است و این در حالی است که بیشترین شکست های این درمان ناشی از مواد پرکننده آن است.ماده پرکننده ریشه دندان، ماده ای به نام « گوتاپرکا» است که برای مهر و موم کامل ریشه، نیازمند یک سیلر است. سیلرها چند سال پس از درمان از بین می روند و محققان ایرانی در قالب یک طرح موفق به بهبود خواص سیلری با فناوری نانو شدند.در این طرح با عنوان «درمان ریشه دندان با استفاده از نانوسیلر HTND »، ماده پرکننده کانال  ریشه دندان با استفاده از فناوری نانو سنتز و مورد استفاده قرار گرفته است.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید