توليد نانوبلورهاي جديد براي تصويربرداري زيستي

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
مواد نشري جديد گزينه‌هاي ايده‌الي براي استفاده در تصويربرداري زيستي به‌شمار مي‌روند؛ از اين مواد به‌خصوص مي‌توان به‌عنوان عوامل وضوح تصوير در شناسايي سلول‌هاي سرطاني بهره برد، چرا که در اين صورت نشر سلول‌هاي غيرسرطاني زمينه به کمترين مقدار خود مي‌رسد.

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید