یک حقه هوشمندانه برای این که سریع تر به ایمیل هایتان جواب داده شود.

   
نام نویسنده:
 دوشنبه 5 بهمن 94 ساعت: 09:05:00


آنچه که مهم است این است که چنین ایمیل هایی دارای محتوایی مثل تصمیم گیری و یا برنامه ریزی می باشند که ما معمولا با فرستادن ایمیل هایی با جملاتی با پایان باز و مبهم مانند " نظرت را به من بگو" ، گیرنده ایمیل را متعهد به پاسخ دادن می کنیم.
حال تصور کنید که شما خود گیرنده چنین ایمیلی هستید. معمولا آن را به تعویق می اندازید و می گویید که بعدا به آن می پردازید چرا که وقت و انرژی کافی را ندارید که در آن لحظه به آن فکر کنید و پاسخ دهید که کار ها چگونه باید انجام شوند. خوب، این کاری است که بقیه نیز انجام می دهند.
خوب چکار کنیم که پاسخ های سریع تری به ایمیل هایمان بگیریم؟ ساده است. شما با به کار بردن یک سری منطق می توانید شرایط را به نفع خود تغییر دهید و کار را برای گیرنده ایمیل راحت تر کنید. نام آن را ایده اول بگذارید. اما آن را با یک ایده دوم پشتیبانی کنید.
گیرنده می تواند پاسخ دهد که " ایده اول خوب است" ( یا ایده دوم، با توجه به انچه گفته اید) و یا حتی می تواند یک ایده سوم هم پیشنهاد دهد. با این روش نه تنها یک تصمیم گرفته می شود، بلکه فرد پاسخ گو بیشتر ترغیب می شود که سریع تر پاسخ دهد.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید