ابر خصوصی خود را با Google Drive و Dropbox جایگزین کنید

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
دسترسی آنی به فایل هایتان هنگامی که دور از خانه یا دور از تجارت خود هستید می تواند فرآیندی دشوار باشد. انواع متفاوتی از روش ها برای به وجود آوردن این امکان وجود دارند، برخی از آنها از سایرین ساده تر هستند و برخی از سایرین امکانات بیشتری دارند. QuickConnectاز SynologyوCloud Station این کار را آسان نموده و امکانات خارق العاده ای را نیز فراهم نموده اند.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید