سازندگان برد اصلی برای رفع مشکل پردازنده‌های اسکای‌لیک بایوس عرضه می‌کنند.

   
نام نویسنده:
 یکشنبه 18 بهمن 94 ساعت: 06:34:00


ارائه‌ی راه‌حل از سمت شرکت‌های دیگر به جز اینتل به این دلیل است که اینتل نمی‌تواند خود در راستای رفع این مشکل برآید.
با اجرای برنامه‌های پیچیده و یا سنگین سیستم ممکن است کرش کند و یا اینکه رفتار غیرعادی داشته باشد. این مشکل برای اولین بار توسط یکی از مدیران اینتل گزارش شد. اینتل در واقع به فکر رفع این مشکل است و با همکاران خود در صدد ارائه‌ی بایوس در راستای رفع این مشکل برآمده است.
به بیان دیگر می‌توان گفت که این وظیفه‌ی سازندگان برد اصلی است تا مشکل پیش آمده را رفع کنند.
و اما این مشکل چه تاثیری بر روی کاربران خانگی دارد: در مورد کاربردهای ممکن در صنایع می‌توان گفت که این مشکل تاثیر جدی دارد اما در مورد کاربران خانگی تاثیر آن کمتر خواهد بود.
اما به هر حال این خبر خوبی است که سازندگان برد اصلی در فکر ارائه‌ی راه‌حلی برای این مشکل هستند.

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید