10 سوال رایج ازدستورات SQL در مصاحبه ها

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
SQLهنوز هم زبان برنامه نویسی مهمی است. این زبان در چندین سازمان در سراسر جهان استفاده می شوند. وقتی به مصاحبه کاری برای شغل برنامه مویسی می روید، بیشتر سوالات درباره SQL است. مصاحبه کننده توقع دارد که شما جواب سوال های مربوط به SQL را بلد باشید.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید