ورود به حساب کاربری با اسکن مغز!

   
نام نویسنده:
 دوشنبه 19 بهمن 94 ساعت: 13:48:32

دانشمندان دانشگاه Binghamton به تازگی روش خارق العلاده ای برای حفظ امنیت حسابهای کاربری کشف کرده اند که به هیچ عنوان قابل هک شدن نیست و آن اسکن مغز کاربر است.

برای ورود به حساب کاربری بوسیله این روش کاربر باید یک کلاه EEG یا الکتروانسفالوگرافی بر سر بگذارد تا مغز اسکن شده و هویت وی احراز شود. این کلاه 500 تصویر(هر ثانیه دو عکس) را نمایش می دهد و با توجه به واکنشی که مغز در برابر این تصاویر دارد هویت فرد شناسائی و تائید خواهد شد.

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید