کارشناسان فنی IBM جهش اندازه گیری محاسبه کوانتوم را ادعا می کنند

   
نام نویسنده:
 سه شنبه 2 تیر 94 ساعت: 04:37:43

IBM یافته های خود را در روز پهارشنبه در ژورنال "ارتباطات طبیعت" منتشر کرد.

آرویند کریشنا، معاون تحقیقات IBM اظهار کرد: "در حالی که راینه های کوانتوم بطور سنتی برای رمزنگاری مورد کاوش یافته اند، حوزه ای که بسیار جالب به نظر می رسد، پتانسیل برای حل مسائل در فیزیک و شیمی کوانتوم برای سیستم های عملی کوانتوم است که امروزه غیر قابل حل هستند.

این امر می تواند چندین پتانسیل در طراحی دارو یا مواد داشته باشد و حوزه جدیدی از برنامه ها را آغاز نماید."

قبل از این، پیشرفت های محاسبه ی کوانتوم فقط قادر بودند در یک نوع خطای کوانتوم در یک زمان صفر باشند. ساختار شبکه ای مربع IBM که از چهار کیوبیت ابر رسانا بر یک تراشه یک چهارم اینچ مربع ایجاد شده است، ظاهرا به محققان اجازه می دهد خطاهای کوانتوم بیت فلیپ و فاز فلیپ را بطور همزمان تشخیص دهند.

جای گمبتا، رئیس محاسبه ی کوانتوم بیگ بلو اظهار می دارد: "کار قبلی در این حوزه با استفاده از ترتیبات خطی فقط به خطاهای بیت فلیپ می پردازد که اطلاعات ناقصی را در وضعیت کوانتوم یک سیستم ارائه می دهد و آنها را برای یک رایانه ی کوانتوم نامناسب می کند.

چهار نتیجه ی کیوبیت ما باعث می شود با تشخیص دو نوع خطای کوانتوم از این مانع عبور کنیم و برای سیستم های بزرگتر قابل مقیاس تر می بشد، چون در برابر یک ترتیب خطی به صورت شبکه ی مربع ترتیب بندی شده اند."

 

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید