مایکروسافت می گوید: دامنه توجه ما کمتر از 8 ثانیه است، حتی کمتر از حرکت یک ماهی قرمز

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
پس از بررسی بر روی 2000 نفر و نظارت بر فعالیت مغز بیش از 100 نفر، مایکروسافت به این نتیجه رسیده است که توانایی آنها برای انجام چند وظیفه بالا رفته اما توجه آنها بر روی این گستردگی کم شده است. انتشارات بریتانیا نیز گفته است که به طور متوسط دامنه توجه در سال 2000 به 12 ثانیه رسیده است اما مطالعات نشان می دهد که گستردگی توجه افراد کاهش یافته و به 8 ثانیه رسیده است.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید