ویرایش Map Maker گوگل

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
نقشه ابزاری برای کاربران است و نقاطی مانند، نقاط دیدنی ، پارک ها و نام خیابان ها در آن دیده می شود. هدف از تبلیغات اخیر سوء استفاده توسط حمایت کنندگان است. Edward Snowdenدر پاسخ به گوگل اعلام کرده که در ماه می Map Maker کم کم غیر فعال می شود با این حال این تصمیم گیری جنجالی بوده است.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید