IBM خدمات سرویس Cloudرا برای طراحی خودکار الکترونیکی (EDA) معرفی کرد

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
در ابتدا سرویس Cloud ارائه شد. سپس رقابت اجتناب ناپذیر قابلیت های جدید، قیمت پایین تر و قدرت بالاتر برای مشتریان سرویس ابری ایجاد شد. و حالا تخصصی سازی سرویس Cloudبرای سوله های خاص به بازار عرضه می شود. IBM خدمات با عملکرد بالایی را برای طراحی خودکار الکترونیکی (EDA) ارائه داده است که مدعی شده اولین سرویس Cloud در سطح شرکتی و دارای امنیت با دسترسی به ابزار طراحی الکترونیک است.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید