گوگل قصد دارد تا با حذف کلیک های اتفاقی بر روی تبلیغات موبایل به تبلیغ کنندگان اطلاعات دقیق تری را ارایه نماید

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
گوگل قصد دارد تا به حذف کلیک های اتفاقی بر روی تبلیغات موبایل، ارزش تبلیغ های موبایلی را افزایش بدهد. بررسی های اخیر نشان داده اند که در حدود 50% کلیک های انجام شده بر روی تبلیغاتی که بر روی موبایل ها ارایه شده اند تصادفی هستند، نرخ های مربوط به ورود (clickthrough) به دلیل این کلیک های اتفاقی افزایش می یابند و این امر هزینه های بیشتر برای تبلیغ کنندگان را به همراه دارد. در نتیجه شرکت ها برای clickthrough هایی پول پرداخت می کنند که به دلیل خطای مشتری هایی به وجود آمده است که حقیقتاً به محصولی که توسط شرکت ارایه می شده، علاقه ای نداشته اند.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید