ما به شما کمک می کنیم که پنتاگون را هم هک کنید !!

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
US Department of Defence در حال چیدن یک برنامه ای است که طی آن با ارائه ی یک نرم افزار مخصوص از هکر های مختلف دعوت بکند تا برای هک کردن Pentagon دست به کار بشوند . این نهاد به منظور چک کردن وضعیت امنیت دیجیتال خود این برنامه را به اجرا در می آورد تا اگر خللی در سیستم آن وجود داشته باشد با روش های مناسبی نسبت به برطرف کردن آن اقدام نماید .
منبع: programmer

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


  • خوش نام
    2016-05-11 10:00:47

    این حیله جدید NSA هست .تا با اینکار ،روشهای هک گروه های هک ،مخصوصا گروه معروف anonymous رو پیدا کنند.

    پاسخ دادن
شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید