تاثیر سازمان های مردم نهاد در توسعه مدیریت شهری

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
کشور ایران در حال حاظر از 10% از ظرفیت سازمان های مردم نهاد کشور استفاده می شود ولی در کشور های پیشرفته نوع همکاری با این سازمان ها فرق دارد و اغلب مسئولیت های مهمی به آنها واگذار می شود و در تصمیمات کلان شهری تاثیر گذار هستند و این در حالی است که مدیران میانی ارتباط چندانی با این نهاد های مردمی ندارند و اغلب آشنایی چندانی با واژه (NGO) ندارند ، اگر مدیران میانی بتوانند ارتباط بیشتری با این نهاد ها برقرار کنند و دولت نیز در این زمینه فرهنگ سازی کند در آینده شاهد پیشرفت سریعتر کشور خواهیم بود و اگر فعالیت سازمان های مردم نهاد گسترش یابد در نهایت موجب چابکی دولت خواهد شد .

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید