نگاهی بر Intel 750 PCIe SSD (400GB)

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
نگاهی بر Intel 750 PCIe SSD (400GB)دستگاه Intel 750 اولین NVMe SSD عرضه شده به بازار مصرف کنندگان میباشد. این دستگاه به کاربران عملکردِ خارق العاده ای را ارایه میکند.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید