اضافه شدن HuaweiوRed Hat به SDN (شبکه های نرم افزار)

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
 Huawei وRed Hat جدیدترین فروشندگانی هستند که به شبکه های همیشه در حال گسترش نرم افزار تعریف شده(SDN) اضافه شده اند. تحت شراکت، لینوکس ،اجراOpenStack خود را به  فروشنده های شرکت های تلفن همراه چینی ارائه می دهد که باعث می شود FusionSphere Cloud OS به عنوان یک لایه مدیریتی عمل کند.


بر اساس اطلاعیه Red Hat ، این ترکیب راه حلی یکپارچه، انعطاف پذیر و آماده را ارئه می دهد تا از دستیابی های شبیه سازی عملکرد شبکه  (NFV)خود حمایت کند.
مانند همه این گونه همکاری ها، دو شرکت قول داده اند که کد را با تمرکز روی ویژگی های امکان پذیریNFVدرOpenStackجا دهند. دو شرکت همچنین یک برنامه تضمینی برای راه حل های مشترکشان آماده می کنند.
همکاری بین فروشندگان سخت افزار ( مثل Ericsson و Cienna) ، سخت افزار، نرم افزار/سخت افزار ( مثل این نمونه) یا ترکیب چند نرم افزار ((Alcatel-Lucent spinoff Nuage با Oracle).
بسیاری از فروشندگان جدیدا ترجیح می دهند که  SDN های خود را رها کنند، اما به هیچ وجه قصد کمک به پاک کردن باگ ها ندارند.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید